Амінокислоти

 

Протягом останніх років на ринку агрохімікатів посиленим інтересом користуються препарати, що містять амінокислоти. Особливо ефективне застосування таких препаратів шляхом позакореневого підживлення, а також для передпосівного обробітку насіння та в краплинному зрошені. Спробуємо розглянути роль амінокислот в життєдіяльності рослин та узагальнити їх функції в рослинах. Ці знання допоможуть агрономам більш ефективно використовувати такі продукти.

Амінокислоти є одними з найактивніших учасників метаболізму. Утворюючись в процесі фотосинтезу або в результаті синтетичної діяльності коренів, вони надалі беруть участь у найрізноманітніших біохімічних процесах, у тому числі у синтезі білкових і ростових речовин, від яких, у свою чергу, залежать ростові процеси.

Амінокислоти є будівельним матеріалом для формування (розвитку та росту) клітин та виконують багато інших важливих функцій у рослинних організмах. В умовах стресу та під час росту і розвитку самих рослин амінокислоти відіграють важливу роль. Утворення амінокислот у клітинах рослин складний і енергозатратний процес. Первинним будівельним матеріалом для синтезу амінокислот є вуглець і кисень з повітря, водень і кисень з води та азот з ґрунту.

Амінокислоти, які синтезуються у рослинах, належать до груп протеїногенних (α-амінокислоти які входять до складу білків) та непротеїногенних.

Протеїногенні амінокислоти – у рослин це α-L-амінокислоти. Рослини і тварини швидше і краще засвоюють натуральні α-амінокислоти оптично активної L-конфігурації, з яких будуються білки. Такі модифікації легко сприймаються рослинним організмом і швидко включаються в метаболізм. D-форми α-амінокислот зустрічаються в природі порівняно рідко, причому лише як продукти обміну речовин нижчих організмів. Відмінності L-амінокислот і D-амінокислот не в хімічному складі, а в стереохімічній будові молекул амінокислот. Проте саме α-L-амінокислоти є корисними для рослин і придатні для формування білків. В рослинах синтезується 20 протеїногенних амінокислот. З амінокислот синтезуються білки, які в свою чергу утворюють прості ферменти і ферментативні комплекси. Таким чином вони відіграють важливу роль у життєдіяльності рослин. Саме від білків та їх якісного і кількісного складу в рослинах залежить стійкість рослин до стресових умов вегетації та подолання їх наслідків. Деякі амінокислоти є важливими для гормонального обміну рослин, а також як будівельний матеріал утворення клітинних стінок у рослин.

Амінокислоти, які зустрічаються в рослинах у вільному стані відомі як непротеїногенні, то б то вони не входять до складу білків. До непротеїногенних амінокислот входить велика група сполук. Їх кількість понад 200, саме вони визначають унікальні особливості амінокислотного обміну у рослин.

Вплив

 • Аргінін - Подолання сольового стресу; розвиток кореневої системи
 • Аспарагінова кислота - Стимуляція проростання насіння; як будівельний матеріал для інших амінокислот
 • Глютамінова кислота - Синтез хлорофілу, проростання насіння; як будівельний матеріал для інших амінокислот
 • Аланін - Синтез хлорофілу; толерантність до посухи; регулювання роботи листових устячок для оптимізації водообміну
 • Гліцин - Синтез хлорофілу; регулювання роботи листового устя; процесу запилення; хелатування мікроелементів
 • Гістидін - Хелатуючий агент для поліпшення поглинання елементів живлення; регулювання роботи листових устячок для оптимізації водообміну
 • Треонін - Регулювання роботи листового устя в період жаркої погоди
 • Пролін - Осмотичний протектант, толерантність до жаркої і посушливої погоди; сольового стресу; регулювання роботи листових устячок для оптимізації водообміну; синтез хлорофілу
 • Тирозин - Сольовий стрес; толерантність до жаркої погоди; проростання пилку
 • Валін - Толерантність до жаркої і спекотної погоди; проростання насіння; процесу запилення
 • Метіонін - Стимулювання достигання; регулювання роботи листових устячок для оптимізації водообміну
 • Ізолейцин - Осмотичний протектант, толерантність до жаркої і посушливої погоди; сольового стресу; проростання пилка; запилювання
 • Лейцин - Осмотичний протектант, толерантність до жаркої і посушливої погоди; сольового стресу; проростання пилка
 • Фенілаланін - Синтез гумінових кислот; процес запилення; синтез лігніну для підсилення стінок клітин
 • Лізин - Толерантність до посухи; регулювання роботи листових устячок; синтез хлорофілу; проростання пилку
 • Триптофан - Матеріал для синтезу гормональних речовин ауксинового типу
 • Серин - Осмотичний протектант, толерантність до жаркої і посушливої погоди; сольового стресу;
 • Таурин - Толерантність до посухи і сольового стресу

Нестача

Культури схильнi до нестачi

Рiшення вид ТМ Plantonit

Шило Сергій Леонідович
Шило Сергій Леонідович

Комерційний директор

(066) 022-20-11

Головне, мати мету та ціль. Не маючи цілі, до якої ти йдеш кожного дня, де сенс твого існування? Ціль - труд - отримання задоволення від результату!

Замовити аналіз