Аналіз ґрунту

Пропонуємо якісне та оперативне проведення агрохімічного аналізу ґрунту. Виконуємо всі необхідні лабораторні роботи за допомогою новітнього німецького лабораторного обладнання компанії STEP Systems, здійснюємо відбір проб ґрунту за всіма правилами, аналізуємо отримані відомості і надаємо Вам готовий звіт з супутніми рекомендаціями.

На основі відібраних ґрунтових зразків проводиться аналіз на такі основні параметри:
- визначення вмісту рухомих форм елементів живлення:

NO3 –N
NH4 –N
P2 O5
K2 O
Mg
Ca
SO4
Fe
Cu
Zn
Mo
Mn
B
CO3
Cl
?

- визначення параметрів доступності елементів живлення: показник кислотності (рН), електропровідність ґрунтового розчину (Ес).

Важливість агрохімічного аналізу ґрунту базується на наступних чинниках:

  1. Втрата природної родючості ґрунтів, за рахунок нераціонального сільськогосподарського використання;
  2. Кожна рослина потребує збалансованого постачання елементів живлення протягом вегетації, для максимального відтворення свого біологічного потенціалу;
  3. Знання про наявність доступних елементів живлення в ґрунті є ключовим фактором для рентабельності вирощування культур;
  4. Рослини потребують різної кількості основних елементів живлення та мають різну чутливість до нестачі мікроелементів.

 

Проведення агрохімічного аналізу ґрунту гарантує:

  1. Підвищення урожайності сільськогосподарських культур;
  2. Підвищення родючості ґрунту;
  3. Зменшення затрат на закупівлю, перевезення та внесення мінеральних добрив;
  4. Контролювання росту та розвитку культур;
  5. Застосування лише тих елементів живлення, до яких чутлива рослина та яких бракує в ґрунті;
  6. Зменшення негативного впливу від нераціонального внесення мінеральних добрив на навколишнє середовище.

 

Економічна ефективність аналізу ґрунту

Для того, щоб збільшити ефективність виробництва і отримати максимальну віддачу від кожної гривні, витраченої на добрива, дуже важливо застосовувати правильний склад і кількість мінеральних і органічних добрив. Інформація, отримана при проведенні аналізу ґрунту, разом з реалістичною ціллю стосовно врожайності, має важливе значення для прийняття оптимальних рішень щодо розрахунку потреб добрив. Адже запаси поживних речовин, що містяться в ґрунті, часто є досить суттєвими і не можуть ігноруватись при розрахунку норми внесення добрив під запланований врожай. Без аналізу неможливо визначити, які поживні речовини знаходяться в дефіциті, а які з них мають оптимальні забезпеченості для культури. Сумарні витрати на добрива можуть суттєво знижуватись за рахунок використання даних аналізу ґрунту, але більш важливим є те, що фермери вкладають свої гроші у ті добрива, які найбільш актуальні для конкретної культури на конкретному полі.

Підводячи підсумок можна сказати, що для розуміння «повної картини ситуації на полі» необхідно провести агрохімічний аналіз ґрунту і дізнатися рівень вмісту азоту, фосфору, калію і сірки, знати кислотність ґрунту, врахувати всі нюанси, щоб максимально використовувати потенціал рослин, родючість ґрунту і ефективність від внесення добрив, а в кінцевому результаті - отримати відмінний урожай!